ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA 18 MẪU GIỐNG RAU MÁ (CENTELLA ASIATICA (L.) URBAN)

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Kiên Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện Dược liệu
  • Vương Đình Tuấn Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện Dược liệu
  • Phạm Đức Tân Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện Dược liệu
  • Đào Văn Châu Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện Dược liệu
  • Nguyễn Hữu Trung Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện Dược liệu

DOI:

https://doi.org/10.59775/1859-3968.152

Từ khóa:

cây rau má, sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng.

Tóm tắt

Cây rau má (Centella asiatica (L.) Urban) là một loại dược liệu thiên nhiên, còn được gọi là liên tiền thảo, tích tuyết thảo, tằng chán mía… Thường được sử dụng giải nhiệt, hạ sốt, mát gan. Chữa các bệnh về đường tiêu hóa, hỗ trợ hệ tuần hoàn, thanh lọc cơ thể... Kết quả nghiên cứu đánh giá sinh trưởng phát triển của các mẫu rau má thu thập tại vùng Bắc Trung Bộ. Đã thu thập được 18 mẫu rau má tại 5 tỉnh là Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Đã đánh giá được sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của 18 mẫu rau má thu thập được. Và chọn được 3 mẫu rau má có năng suất và chất lượng cao là RM5, RM14, RM18 có năng suất thực thu lần lượt 625,00 kg/ha; 662,50 kg/ha; 662,50 kg/ha, hàm lượng hoạt chất asiaticosid lần lượt là 0,38%; 0,39%; 0,31%, Năng suất hoạch chất asiaticosid 2,37 kg/ha; 2,58 kg/ha; 2,05 kg/ha. Kết quả nghiên cứu này đã mở ra tính triển vọng của 3 mẫu giống rau má  RM5, RM14, RM18 trong sản xuất.

Tài liệu tham khảo

Đỗ Huy Bích (2002). Cây thuốc và động vật làm thuốc Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

Võ Văn Chi (2019). Từ điển cây thuốc Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Bộ Y tế (2017). Dược điển Việt Nam V (2017). Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Đỗ Tất Lợi (2006). Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Trần Văn Quang (2020). Bài giảng nguyên lý chọn tạo giống cây trồng. Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

Trung tâm khuyến nông huyển Quảng Điền - Thừa Thiên Huế (2014). Quy trình sản xuất rau má theo VietGAP.

Tải xuống

Đã Xuất bản

29-03-2024

Cách trích dẫn

Nguyễn Văn Kiên, Vương Đình Tuấn, Phạm Đức Tân, Đào Văn Châu, & Nguyễn Hữu Trung. (2024). ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA 18 MẪU GIỐNG RAU MÁ (CENTELLA ASIATICA (L.) URBAN). Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương, 34(1), 47–55. https://doi.org/10.59775/1859-3968.152

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả