Thông báo

 • 2023- THƯ MỜI VIẾT BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐH HÙNG VƯƠNG

  02-03-2023

            Kính gửi: Quý thầy, cô, các nhà khoa học trong và ngoài trường !

            Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động số 406/GP-BTTTT ngày 18/8/2015, Tạp chí xuất bản định kỳ 03 tháng/số bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong những năm qua, Tạp chí Khoa học và Công nghệ đã nhận được nhiều bài báo công bố công trình khoa học của các Nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Các bài đăng trên Tạp chí đều được gửi phản biện kín bởi các chuyên gia có uy tín, được biên tập đảm bảo chất lượng và giá trị khoa học, trở thành Tạp chí có uy tín và được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đưa vào danh mục tính điểm từ năm 2019. 

             Để chuẩn bị xuất bản các số của năm 2023, Tạp chí trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên cao học, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện nghiên cứu gửi các công trình khoa học thuộc các lĩnh vực: Giáo dục, Kinh tế, Sinh học, Nông Lâm nghiệp, … đăng trên Tạp chí của Nhà trường.

  Đọc thêm về 2023- THƯ MỜI VIẾT BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐH HÙNG VƯƠNG