Văn phòng Tạp chí

Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Tầng 4, Nhà Hành chính Hiệu bộ, Trường Đại học Hùng Vương
Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ