Lãnh đạo tạp chí

1. Tổng biên tập:

TS. Đỗ Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương

2. Phó Tổng biên tập:

TS. Nguyễn Tài Năng  - Trưởng phòng KH&CN, Trường Đại học Hùng Vương