Hướng dẫn dành cho tác giả

I. Hướng dẫn gửi bài

1. Đăng ký tài khoản

- Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: http://www.jst.hvu.edu.vn. Chọn Đăng ký ở góc phải màn hình

- Bước 2: Điền thông tin vào các ô tương ứng trong hồ sơ đăng ký và chọn đăng ký ở cuối trang (Lưu ý những mục có dấu * là bắt buộc điền thông tin).

- Bước 3: Sau khí đăng ký thành công cửa sổ mới xuất hiện. Sẽ có các thông báo xuất hiện (Xem các bài gửi/ Gửi một bài mới/ Chỉnh sửa Hồ sơ của tôi/ Tiếp tục duyệt)

2. Gửi bài báo

- Bước 1: Có hai trường hợp sau:

            - Trường hợp đăng ký tài khoản lần đầu: Sau khi đăng ký tài khoản thành công, tại Bước 3 của mục I. Đăng ký tài khoản chọn Gửi một bài mới

            - Trường hợp đăng nhập bằng tài khoản đã đăng kí:

+ Chọn Đăng nhập ở góc phải màn hình/ Nhập tên tài khoản/ Password vào ô tương ứng/Chọn Đăng nhập.

+ Cửa sổ mới xuất hiện ấn vào nút Gửi bài mới

 - Bước 2.  Cửa sổ mới xuất hiện. Tác giả đọc Checklist cho các bài chuẩn bị gửi. Để gửi bài mới ấn vào

II. Nộp bài mới

Một cửa sổ mới xuất hiện, hướng dẫn gửi bài gồm 5 bước:

1. Bắt đầu:

- Tác giả chọn ngôn ngữ cho Bài gửi (Hiện tại Tạp chí chấp nhận 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh).

- Tác giả đọc, hiểu và đánh dấu chấp nhận đối với các yêu cầu gửi bài.

- Tác giả có thể gửi Bình luận cho Biên tập viên (Không bắt buộc)

- Chọn đồng liên hệ về bài gửi và đồng ý thu thập và lưu dữ liệu của mình theo tuyên bố về quyền riêng tư.

Ấn Lưu lại và tiếp tục để sang bước tiếp theo.

2. Tải lên tập tin bài gửi

- Tác giả ấn Thêm tập tin chọn file Bản thảo bài báo mà tác giả muốn gửi để gửi lên hệ thống.

- Ấn Lưu lại và tiếp tục  để chuyển sang bước 3.

3. Nhập dữ liệu mô tả

- Tác giả điểm các thông tin ở các mục tương ứng: Tiêu đề/ Tóm tắt/Danh sách tác giả (nhấp chuột vào thêm người tham gia để thêm tác giả) /Từ khóa/ Tài liệu tham khảo.

- Ấn Lưu lại và tiếp tục để chuyên sang bước tiếp theo.

4. Xác nhận

- Hệ thống đưa ra thông báo xác nhận, nếu tác giả xác nhận các thông tin thì ấn bào Hoàn thành gửi bài để tiếp tục.

- Hệ thống mở cửa sổ xác nhận: Ấn vào Đồng ý.

5. Hoàn thành bài gửi

- Tại đây hệ thống thông báo hoàn thành việc gửi bài

- Thông báo các lựa chọn cho tác giả: Xem lại bài gửi/ Tạo một bài gửi mới/Quay lại bảng điểu khiển