Đạo đức xuất bản và nghiên cứu

1. Đối với tác giả
- Khi nộp bài cho Tạp chí các tác giả cam kết rằng bản thảo gửi đăng phải là công trình khoa học nguyên tác do chính họ thực hiện.

- Các tác giả bài báo có trách nhiệm tuân thủ đạo đức nghiên cứu và công bố công trình khoa học. Cụ thể là: Chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung của bài báo, sự chính xác và tính liêm chính học thuật của nội dung bài báo. Tất cả các trích dẫn trong bài viết đã được dẫn nguồn đầy đủ và đúng quy định. Các dữ liệu, kết quả phân tích là trung thực và không bị ngụy tạo và/hoặc chỉnh sửa.

- Thông báo về các sai sót chính: Khi tác giả phát hiện ra sai sót nghiêm trọng hoặc không chính xác trong tác phẩm đã xuất bản của mình, tác giả có nghĩa vụ thông báo ngay cho biên tập viên và hợp tác với biên tập viên để rút lại hoặc sửa chữa sai sót. Nếu người biên tập biết được từ bên thứ ba rằng tác phẩm đã xuất bản có lỗi, thì tác giả có nghĩa vụ hợp tác với người biên tập, bao gồm cả việc cung cấp bằng chứng cho người biên tập khi được yêu cầu.

- Tất cả các tác giả nên tiết lộ trong bản thảo của họ bất kỳ mối quan hệ tài chính và cá nhân nào với những người hoặc tổ chức khác có thể được xem là ảnh hưởng không thích hợp (thiên vị) công việc của họ. Tất cả các nguồn hỗ trợ tài chính cho việc tiến hành nghiên cứu và/hoặc chuẩn bị bản thảo phải được tiết lộ, cũng như vai trò của (các) nhà tài trợ, nếu có, trong thiết kế nghiên cứu; trong việc thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu; trong phần viết báo cáo; và trong quyết định nộp bài để công bố. (Các) Nguồn tài trợ nên được cảm ơn. Các ví dụ về xung đột lợi ích tiềm ẩn cần được báo cáo bao gồm việc làm, tư vấn, quyền sở hữu cổ phiếu, đơn xin cấp bằng sáng chế và các khoản trợ cấp hoặc tài trợ khác. Xung đột lợi ích tiềm ẩn cần được báo cáo ở giai đoạn sớm nhất có thể.

2. Đối với biên tập viên và phản biện
- Tất cả các bản thảo gửi đăng đều được sàng lọc đạo văn bằng phần mềm phát hiện đạo văn Turnitin bản quyền, để đảm bảo tính liêm chính trong nghiên cứu và xuất bản trên Tạp chí Khoa học.

- Các chuyên gia phản biện của Tạp chí cũng được yêu cầu đánh giá và cung cấp ý kiến tư vấn cho thành viên Hội đồng biên tập và Tổng biên tập về tính liêm chính học thuật của các bài báo gửi đăng.

- Mọi xung đột lợi ích tiềm ẩn của biên tập viên phải được thông báo cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ bằng văn bản trước khi chỉ định biên tập viên, sau đó được cập nhật nếu và khi có xung đột mới phát sinh. Biên tập viên không được tham gia vào các quyết định về các bản thảo do chính họ viết hoặc do các thành viên trong gia đình hoặc đồng nghiệp viết hoặc liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà biên tập viên quan tâm.