ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH TRỒNG CÚC HOA VÀNG (Chrysanthemum indicum L.) THEO HƯỚNG HỮU CƠ TẠI TỈNH PHÚ THỌ

Các tác giả

 • Mai Thị Như Trang Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Nguyễn Thị Kim Thuý Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Nguyễn Đức Duy Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Ninh Khắc Bẩy Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Nguyễn Văn Huân Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Nguyễn Quang Huy Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Nguyễn Hồng Ngọc Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Nguyễn Thị Hạnh Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Quản Cẩm Thuý Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Phú Thọ
 • Quách Thị Thanh Vân Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Phú Thọ
 • Bùi Thị Phương Thảo Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Phú Thọ

DOI:

https://doi.org/10.59775/1859-3968.157

Từ khóa:

Mô hình, Cúc hoa vàng, sinh trưởng, hữu cơ.

Tóm tắt

Mô hình trồng cây Cúc hoa vàng theo hướng hữu cơ được tiến hành xây dựng từ tháng 8/2022 đến tháng 01/2023 tại tỉnh Phú Thọ, nhóm nghiên cứu đã đánh giá được khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của cây trồng tại mô hình. Kết quả thu được cho thấy, cây Cúc hoa vàng trồng theo hướng hữu cơ có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, mức độ nhiễm sâu bệnh hại ở mức thấp, năng suất hoa tươi trung bình đạt 93,46 tạ/ha, tỷ lệ hoa khô/tươi trung bình đạt 15,05%, năng suất hoa khô trung bình đạt 14,07 tạ/ha. Đánh giá cảm quan hoa tươi có màu sắc vàng sáng, sau sấy lạnh bông hoa giữ được hình dạng và màu sắc đẹp, có màu vàng nâu, mùi thơm nhẹ, vị hơi đắng. Kết quả phân tích các chỉ tiêu lý, hóa đều nằm trong giới hạn cho phép theo Dược điển Việt Nam V, TCVN I-4:2017 và QCVN 8-2:2011/BYT.

Tài liệu tham khảo

Đỗ Tất Lợi (2004). Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Võ Văn Chi (2012). Từ điển cây thuốc Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Yanhao Sh., Yunda S., Ding L. & Yiping Ch. (2020). Chrysanthemum indicum L.: A Comprehensive Review of its Botany, Phytochemistry and Pharmacology. The American Journal of Chinese Medicine. 48(4), 871-897.

Hussaini B., Tula M.Y., Onyeje G.A., Memi G.G. & Nne UI (2018). Effect of Chrysanthemum indicum aqueous extract on some biochemical and haematological parameters in albino rats. International Journal of Biochemistry Research & Review. 22(4), 1-8.

Nguyễn Duy Hoạt và Nguyễn Bá Thuần (2005). Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây thuốc. NXB Nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2017). Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11041-2:2017, Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2: Trồng trọt hữu cơ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2010). QCVN 01-38:2010/BNNPTNT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng.

Bộ Y tế (2017). Dược điển Việt Nam (lần xuất bản thứ 5). Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Bộ Y tế (2011). QCVN 8-2:2011/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). QCVN 03-MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008). QCVN 15:2008/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (2023). QCVN 09-MT:2023/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

Trịnh Minh Vũ, Nguyễn Văn Khiêm & Hoàng Thuý Nga (2020). Nghiên cứu chọn lọc giống Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) tại Thanh Trì – Hà Nội. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 20(2), 42-49.

Hoàng Thị Lệ Thu, Phạm Thanh Loan & Nguyễn Quang Trung (2019). Nghiên cứu sử dụng phân kali cho cây hoa cúc dược liệu tại Phú Thọ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Hùng Vương. 1(14), 40-46.

Đoàn Thị Bích Hạnh, Thái Thị Nhung & Đồng Thanh Mai (2022). Phát triển sản xuất hoa cúc chi tại làng dược liệu Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn lâm, tỉnh Hưng Yên. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2022. 20(11), 1561-1570.

Tải xuống

Đã Xuất bản

29-03-2024

Cách trích dẫn

Mai Thị Như Trang, Nguyễn Thị Kim Thuý, Nguyễn Đức Duy, Ninh Khắc Bẩy, Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Hạnh, Quản Cẩm Thuý, Quách Thị Thanh Vân, & Bùi Thị Phương Thảo. (2024). ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH TRỒNG CÚC HOA VÀNG (Chrysanthemum indicum L.) THEO HƯỚNG HỮU CƠ TẠI TỈNH PHÚ THỌ. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương, 34(1), 56–67. https://doi.org/10.59775/1859-3968.157

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả