Quay trở lại Chi tiết Bài báo TÁC ĐỘNG CỦA LIÊN KẾT XUÔI VỚI DOANH NGHIỆP FDI ĐẾN NĂNG SUẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO VIỆT NAM: TIẾP CẬN DỰA TRÊN GÓC ĐỘ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ Tải xuống Tải xuống PDF